Slanking med Vitamin D

Er du klar over at kosttilskudd med vitamin D kan fungere som slankepiller? Dette vitaminet er som kjent viktig i forhold til skjelettet, med mer. Men, nå viser ny forskning at vitamin D også kan spille en viktig rolle i forhold til vekta og blant annet har forskere funnet en sammenheng mellom mangel på vitamin D og fedme. 

Er du overvektig på grunn av vitaminmangel?
Flere studier viser at det som nevnt er en klar sammenheng mellom mangel på vitamin D og fedme, noe som er spesielt bekymringsfullt for oss nordmenn. Som du kan lese om nedenfor er det nemlig slik at svært mange av oss lider av mangel på dette vitaminet. Når det gjelder sammenhengen forskerne har funnet, går for øvrig den ut på at personer med et lavt nivå av vitamin D har større risiko for å utvikle helseproblemer som fedme og overvekt. Kosttilskudd med av typen vitamin D kan med andre ord betegnes som forebyggende slankepiller. Legg ellers merke til at forskere også har foretatt studier som viser at dette vitaminet haregenskaper i forhold til fettforbrenning. Blant annet er en slik studie foretatt ved University of Minnesota.

Sjekk dette slankeproduktet som hjelper mot muffinmage

Mange får for lite vitamin D
Solskinnsvitaminet er et annet navn på dette næringsstoffet og her ligger mye av forklaringen på hvorfor så mange nordmenn lider av denne typen vitaminmangel. Det er nemlig slik at kroppen selv produserer vitamin D dersom den utsettes for nok sterkt sollys og her i nord er det naturligvis et problem. Nå finnes imidlertid også vitamin D i mat som egg, smør og fett fisk, men likevel er det slik at omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen får i seg for lite av dette vitaminet.

Her kan du lese mer om slankepiller og her kan du lese mer om slanking

Hvor sikkert er dette?
Artikkelforfatteren skal på ingen måte påstå at eventuelle problemer med overvekt skyldes mangel på vitamin D, men muligens kan det i alle fall være noe av forklaringen. I tillegg er det slik at dette vitaminet også er viktig av andre årsaker, noe du kan lese mer om her. Når det gjelder den nevnte forskningen så fremstår den troverdig og en av studiene som har påvist en sammenheng mellom vitaminmangel og risiko for overvekt ble foretatt av norske, canadiske og amerikanske forskere som brukte data fra en norsk helseundersøkelse. En annen studie som kom til samme konklusjon ble foretatt av National Institutes of Health og i denne omfattende studien deltok nærmere 5000 personer.